دل نوشــتـه

حرف های ناگفتنی

دل نوشــتـه

حرف های ناگفتنی

تمام حرف هایی که نمی توان گفت . . .
یا گوش شنوا نیست یا ترس از فاش شدنش..
حرف هایی که تنها تحملش برای یک دفتر خاطرات ممکن است.

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

قهوه ات را بنوش و باور کن 

من به فنجان تو نمی گنجم . . .

به هر یاری که جان دادم

به پاس دوستی . . . دشمنی ها کرد با من . . . در لباس دوستی