دل نوشــتـه

حرف های ناگفتنی

دل نوشــتـه

حرف های ناگفتنی

تمام حرف هایی که نمی توان گفت . . .
یا گوش شنوا نیست یا ترس از فاش شدنش..
حرف هایی که تنها تحملش برای یک دفتر خاطرات ممکن است.

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دروغ محض» ثبت شده است

به ما دروغ می گفتند:

درد ها را بزرگ که شوید فراموش می کنید..

درست این است:

زندگی آنقدر درد دارد

که از درد نو،

درد کهنه فراموش می شود..