دل نوشــتـه

حرف های ناگفتنی

دل نوشــتـه

حرف های ناگفتنی

تمام حرف هایی که نمی توان گفت . . .
یا گوش شنوا نیست یا ترس از فاش شدنش..
حرف هایی که تنها تحملش برای یک دفتر خاطرات ممکن است.

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سیب و فریب» ثبت شده است

همیشه هم قافیه بودند سیب و فریب

همه باهم می گوییم سیب و دوربین های عکاسی را فریب می دهیم

تا پنهان کنیم آن اندوه موروثی را پشت آن لبخند مصنوعی