دل نوشــتـه

حرف های ناگفتنی

دل نوشــتـه

حرف های ناگفتنی

تمام حرف هایی که نمی توان گفت . . .
یا گوش شنوا نیست یا ترس از فاش شدنش..
حرف هایی که تنها تحملش برای یک دفتر خاطرات ممکن است.

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نباختن در زندگی» ثبت شده است

دلم می خواهد زندگی ام را موقت بدهم دست یک آدم دیگر

بگویم تو بازی کن تا من برگردم نبازیـا